Vystavovanie štatistických hlásení INTRASTAT-SK

Vitajte

Radi by sme Vám prezentovali ponuku našich služieb, poskytovaných v oblasti systému Intrastat. Poskytujeme služby spojené s vystavovaním štatistických hlásení Intrastat-SK. Vystavovaniu hlásení sa venujeme od roku 2004. Našim hlavným cieľom je poskytnúť klientom komfort nazvaný čas. Preto s každou firmou spolupracujeme individuálne so zameraním na jej potreby a možnosti.

Na stránke okrem našej prezentácie nájdete aj základné informácie o tom čo je Intrastat, aký je jeho účel odovzdávania a kedy nastáva vznik povinnosti spravodajským jednotkám.

Presnú charakteristiku používaných pojmov poskytuje slovník, povinnosti a pravidlá systému Intrastat upravuje legislatíva. Na Vaše otázky, odpovede a postrehy, ktré súvisia s danou problematikou, slúžia témy v sekcii diskusia.